Pierre Thyssen Xeta Group

Hi! I'm Pierre Thyssen

Executive working at Xeta Group

Operations Executive